Grasobiotech

PROGRAM REGIONALNY

FUNDUSZE1

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

„Rozwój firmy Graso poprzez uruchomienie produkcji nowych typów podłoży mikrobiologicznych oraz uruchomienie laboratorium kontroli jakości - zakup środków trwałych oraz adaptacja budynku produkcyjnego”

„Rozwój eksportu przedsiębiorstwie Graso poprzez udział międzynarodowych targach diagnostyki laboratoryjnej.”


INNOWACYJNA GOSPODARKA

FUNDUSZE2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Graso.”realizowany w ramach działania 6.1Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość